Atoombouw en Chemische binding

Op deze pagina vind je een overzicht van begrippen die te maken hebben met atoombouw en chemische binding. De verschillende vragen zijn ingedeeld op onderwerp. Door te klikken op de vraag, krijg je het antwoord.

Opbouw van atomen

 1. Hoe is een atoom opgebouwd?
 2. Wat zijn protonen, neutronen en elektronen?
 3. Wat zijn valentie-elektronen?
 4. Wat zijn de hoofd- en subniveaus in een elektronenwolk?
 5. Wat is een elektronenconfiguratie?
 6. Wat zijn isotopen?
 7. Wat is elektrovalentie?

Periodiek Systeem

 1. Hoe is het periodiek systeem opgebouwd?
 2. Wat is een atoomnummer?
 3. Wat is het massagetal?

Chemische Binding

 1. Welke bindingstypen zijn er?
 2. Wat is een atoombinding?
 3. Wat is een polaire atoombinding?
 4. Wat is een metaalbinding?
 5. Wat is een ionbinding?
 6. Wat is de vanderwaalsbinding?
 7. Wat is een waterstofbrug?
 8. Wat is een dipool-dipoolbinding?
 9. Wat is covalentie?

Stoffen en eigenschappen

 1. Wat is een moleculaire stof?
 2. Wat is een zout?
 3. Wat is een metaal?
 4. Wat is een legering / alliage?
 5. Welke stoffen kunnen stroom geleiden?
 6. Waarom geleiden metalen stroom?
 7. Waarom zijn metalen gemakkelijk vervormbaar?
 8. Wat is een metaaloxide?
 9. Wat is de oplosbaarheid van metaaloxiden?
 10. Wat zijn edelgassen?
 11. Wat zijn halogenen?
 12. Wat zijn overgangsmetalen?
 13. Wat zijn alkalimetalen?
 14. Wat zijn aardalkalimetalen?
 15. Wat zijn lanthaniden?
 16. Wat zijn actiniden?
 17. Wat zijn uraniden?
 18. Wat betekent hygroscopisch?

Overige

 1. Wat is elektronegativiteit?
 2. Wat is een dipoolmoment?
 3. Wat is een dipoolmolecuul?
 4. Wat is een tetraëder?
 5. Wat zijn metaalatomen?
 6. Wat zijn niet-metaalatomen?
 7. Wat is het verschil tussen een ontleedbare en een niet-ontleedbare stof?
 8. Wat is een ontledingsreactie?
 9. Wat is sublimeren?
 10. Wat is een suspensie?
 11. Wat is kristalwater?