Wat is een metaaloxide?

Een metaaloxide is een zout dat is opgebouwd uit een positief metaal-ion en het negatieve oxide-ion (O2−).

Voorbeelden

  • magnesiumoxide (MgO)
  • natriumoxide (Na2O)
  • ijzer(III)oxide (Fe2O3)
  • lood(IV)oxide (PbO2)
Voorbeelden van metaaloxiden in de praktijk: links brokken ongebluste kalk (calciumoxide) voor gebruik in de cementindustrie en rechts spijkers met roest (ijzeroxide).