Wat is elektrovalentie?

De elektrovalentie is de lading van een ion.

Voorbeelden
- Na+ : de elektrovalentie van natrium is 1+
- Ba2+ : de elektrovalentie van barium is 2+
- O2− : de elektrovalentie van zuurstof is 2−