Wat is een polaire atoombinding?

Een polaire atoombinding is een atoombinding waarbij het verschil in elektronegativiteit tussen de twee atomen groter is dan 0,4. De elektronegativiteit kun je opzoeken in Binas-tabel 40A of ScienceData-tabel 8.1.

Voorbeeld
Het verschil in elektronegativiteit tussen het zuurstofatoom en een waterstofatoom is groter dan 0,4. De binding tussen het zuurstofatoom en een waterstofatoom in water (H2O) is dus een polaire atoombinding.

Indien het verschil in elektronegativiteit tussen twee atomen kleiner is dan 0,4 spreken we van een gewone atoombinding.

verschil in elektronegativiteit ≤ 0,4 \(\longrightarrow\) gewone atoombinding

verschil in elektronegativiteit > 0,4 \(\longrightarrow\) polaire atoombinding