Wat is de vanderwaalsbinding?

De vanderwaalsbinding (ook wel vanderwaalskracht genoemd) is een voorbeeld van een intermoleculaire binding: het is een binding die plaatsvindt tussen moleculen.

De vanderwaalsbinding is een zwakke binding. De sterkte van de binding hangt vooral af van de grootte van het molecuul: moleculen met een grotere massa oefenen een sterkere vanderwaalsbinding op elkaar uit dan moleculen met een kleinere massa.

Vanderwaalsbindingen komen voor in moleculaire stoffen.