Wat zijn isotopen?

Isotopen zijn atomen met hetzelfde atoomnummer maar met verschillende massagetallen. Dit betekent dat de isotopen van een atoom hetzelfde aantal protonen hebben maar een verschillend aantal neutronen.

Isotopen worden als volgt aangegeven:

notatie isotopen

Linksboven het symbool van een atoom staat het bijbehorende massagetal. Linksonder wordt het atoomnummer genoteerd.

In Binas-tabel 25 of ScienceData-tabel 1.11 staan de isotopen van een groot aantal atoomsoorten vermeld.

In de natuur komen twee isotopen van stikstof voor: 14N en 15N.

Stikstof heeft atoomnummer 7. Dit betekent dat stikstof zeven protonen heeft. In 14N zitten dan zeven neutronen. In 15N zitten dan acht neutronen. Isotopen van dezelfde atoomsoort verschillen dus van elkaar in het aantal neutronen.