Welke bindingstypen zijn er?

Er zijn een aantal verschillende bindingstypen afhankelijk van de soort stof.

Moleculaire stoffen

In moleculaire stoffen komen atoombindingen, vanderwaalsbindingen, waterstofbruggen en dipool-dipoolbindingen voor.
Vanderwaalsbindingen, waterstofbruggen en dipool-dipoolbindingen zijn voorbeelden van intermoleculaire bindingen: het zijn bindingen die optreden tussen moleculen.

Zouten

In zouten komen ionbindingen voor.

Metalen

In metalen komen metaalbindingen voor.