Wat is een dipool-dipoolbinding?

Een dipool-dipoolbinding is een voorbeeld van een intermoleculaire binding: het is een binding die plaatsvindt tussen moleculen. Een dipool-dipoolbinding vindt plaats tussen moleculen die beide een dipoolmoment hebben en is gebaseerd op de elektrostatische aantrekking tussen de δ+ en de δ van de verschillende moleculen.

Een dipool-dipoolbinding tussen twee (schematisch weergegeven) dipoolmoleculen.

Dipool-dipoolbindingen komen voor in moleculaire stoffen en zijn zwak in vergelijking tot andere bindingen zoals waterstofbruggen en atoombindingen.