Wat is covalentie?

Covalentie is het aantal bindingen dat een atoom kan aangaan.

enkele voorbeelden van covalentie

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat koolstof (C) covalentie 4 heeft, waterstof (H) covalentie 1 en zuurstof (O) covalentie 2.

In de onderstaande tabel staan de covalentie's van enkele veel voorkomende atoomsoorten vermeld.

atoomsoort covalentie
halogenen (F, Cl, Br, I) 1
waterstof (H) 1
zuurstof (O) 2
stikstof (N) 3
koolstof (C) 4