Wat is de standaardelektrodepotentiaal?

De verschillende sterktes van oxidatoren en reductoren kan worden uitgedrukt in een getal. Dit getal, de standaardelektrodepotentiaal (V0), staat weergegeven achter iedere halfreactie van een redoxkoppel in Binas-tabel 48 of ScienceData-tabel 9.1f en wordt uitgedrukt in volt.

Een sterke oxidator heeft een hoge standaardelektrodepotentiaal terwijl een sterke reductor juist een lage standaardelektrodepotentiaal heeft. De standaardelektrodepotentiaal is dus een maat voor de (relatieve) sterkte van oxidatoren en reductoren.