Zijn alle oxidatoren en reductoren even sterk?

Nee, niet iedere oxidator (of reductor) is even sterk. Sommige zijn zwak en reageren bijna niet en andere zijn weer zeer sterk en reageren heel snel. Oxidatoren en reductoren worden ingedeeld in de mate waarin ze elektronen kunnen opnemen (voor oxidatoren) en afstaan (voor reductoren).

In een redoxkoppel heeft een sterke oxidator altijd een zwakke 'geconjugeerde' reductor. Een sterke reductor heeft altijd een zwakke 'geconjugeerde' oxidator.

In Binas-tabel 48 of ScienceData-tabel 9.1f staat een groot aantal oxidatoren ingedeeld naar afnemende oxidatorsterkte. Naast de oxidatoren staan hun geconjugeerde reductoren. Deze zijn toenemend in sterkte. Linksboven staat de sterkste oxidator (F2) en rechtsonder staat de sterkste reductor (Li).

oxidatorenreductoren
metaalionenmetalen
niet-metalenniet-metaalionen
zuurstofkoolstof
MnO4 (permanganaat-ion)S2O32− (thiosulfaat-ion)
Cr2O72− (dichromaat-ion)

In een redoxreactie zal altijd de sterkste oxidator reageren met de sterkste reductor. Als er in een reactiemengsel meerdere oxidatoren en/of reductoren aanwezig zijn, zal alleen de sterkste oxidator reageren met de sterkste reductor.