Wanneer verloopt een redoxreactie spontaan?

Een redoxreactie zal spontaan verlopen als de standaardelektrodepotentiaal (V0) van de sterkste oxidator hoger is dan de standaardelektrodepotentiaal van de sterkste reductor.

Algemeen is afgesproken dat het verschil tussen V0(ox) en V0(red) niet minder dan 0,3 Volt mag zijn.

V0(ox) - V0(red) ≥ 0,3 \(\longrightarrow\) de redoxreactie verloopt spontaan

V0(ox) - V0(red) ≤ −0,3 \(\longrightarrow\) de redoxreactie verloopt niet spontaan

−0,3 < V0(ox) - V0(red) < 0,3 \(\longrightarrow\) de redoxreactie is in evenwicht

Bovenstaande regels gelden voor spontaan verlopende redoxreacties. Met andere woorden: redoxreacties die verlopen in elektrochemische cellen.