Wat is een redoxkoppel?

Net als bij zuren en basen kunnen we ook bij oxidatoren en reductoren spreken van 'geconjugeerde' oxidatoren en reductoren.

Kijk eens naar de halfreactie van natrium:

Na\(\rightleftarrows\)Na++e

De reductor Na wordt omgezet in een Na+ ion en een elektron. Het Na+ ion is weer een oxidator die het elektron kan opnemen om weer Na te worden.

Zo'n combinatie van een oxidator en een reductor die door elektronenoverdracht in elkaar overgaan noemt men een redoxkoppel. Dit is in feite niets anders dan een 'geconjugeerd' oxidator - reductorpaar. Een redoxkoppel kan je altijd in een halfreactie weergeven.

Redoxkoppels staan weergegeven in Binas-tabel 48 of ScienceData-tabel 9.1f.