Hoe is een accu opgebouwd?

De accu zoals die gebruikt wordt in auto's bestaat uit een aantal cellen die in serie zijn geschakeld. Iedere cel bestaat uit twee loodplaten waarvan er één bedekt is met lood(IV)oxide. De accu is gevuld met een oplossing van verdund zwavelzuur die dienst doet als elektrolyt.

Schematische opbouw van een accu.

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van enkele veel gestelde vragen over accu's.

Uit hoeveel cellen bestaat een accu van 12 volt?

Eén cel (oftewel twee loodplaten) kan ongeveer 2,12 Volt leveren. Een accu van 12 volt bevat dus 6 cellen.

Waarvoor wordt de elektrische energie die een accu levert gebruikt?

De elektrische energie wordt onder andere gebruikt voor het laten branden van de lichten, het gebruik van de startmotor of het laten spelen van de autoradio.

Hoe wordt een accu weer opgeladen?

Het opladen van een auto-accu gebeurt door middel van elektrolyse. De beide polen van een accu worden dan verbonden met de overeenkomstige polen van een externe spanningsbron.
Tijdens het rijden wordt de accu ook opgeladen door een dynamo in de auto. Deze manier van opladen is echter alleen bruikbaar indien er lange afstanden worden gereden.