Wat is het kengetal van een vector?

Vectoren kun je ontbinden in een component langs de x-as (\(v_{\text{x}} \)) en een component langs de y-as (\(v_{\text{y}} \)).

Het ontbinden van een vector in twee componenten.

De componenten \(v_{\text{x}} \) en \(v_{\text{y}} \) zijn de kengetallen van een vector. Je noteert dit als volgt:

\( \large \vec{v} \normalsize = \begin{pmatrix}v_{\text{x}}\\v_{\text{y}}\end{pmatrix} \)

Berekenen van kengetallen

Je kunt de kengetallen berekenen als je de lengte en de richtingshoek van een vector weet. Er geldt:

\(v_{\text{x}} = r \cdot \cos({\alpha}) \)

\(v_{\text{y}} = r \cdot \sin({\alpha}) \)

(met r de lengte van de vector en α de richtingshoek)