Hoe bereken je de grootte (lengte) van een vector?

Behalve een richting heeft een vector ook een bepaalde grootte. Deze grootte, vaak de lengte van een vector genoemd, is altijd een positief getal.

Om de lengte te berekenen wordt een vector eerst ontbonden in een component langs de x-as (\(v_{\text{x}} \)) en een component langs de y-as (\(v_{\text{y}} \)). Voor de lengte \(r\) van een vector geldt dan:

\( r = \sqrt{ v_{\text{x}}^2 + v_{\text{y}}^2} \)

(volgens de stelling van Pythagoras)