Wat is een vector?

Een vector is een grootheid met zowel een grootte als een richting. Vectoren worden vaak weergegeven met een pijltje bovenop de letter, bijvoorbeeld \( \large \vec{v} \).

Voorbeelden:

  • De snelheid is een grootheid met zowel een grootte als een richting.
  • De zwaartekracht is een grootheid met zowel een grootte als een richting.

Vectoren kun je ontbinden in een component langs de x-as en een component langs de y-as. Ook kun je vectoren bij elkaar optellen of vermenigvuldigen met een getal.