Hoe ontbind je een vector?

Een vector ontbind je door de componenten \(v_{\text{x}} \) en \(v_{\text{y}} \) langs de assen te tekenen. Je vindt \(v_{\text{x}} \) door vanuit de punt van de vector, evenwijdig aan de y-as, een lijn te tekenen tot de x-as. Op dezelfde manier vind je \(v_{\text{y}} \) door, evenwijdig aan de x-as, een lijn te tekenen tot aan de y-as.

Het ontbinden van een vector.