Wat zijn Z-hoeken?

Wanneer twee evenwijdige lijnen worden gesneden door een derde lijn ontstaan Z-hoeken. Z-hoeken zijn aan elkaar gelijk.

Een voorbeeld van Z-hoeken.