Wat zijn F-hoeken?

Wanneer twee evenwijdige lijnen worden gesneden door een derde lijn ontstaan F-hoeken. F-hoeken zijn aan elkaar gelijk.

Een voorbeeld van F-hoeken.