Wat is een anode en kathode?

Anode en kathode zijn ouderwetse benamingen voor de positieve en negatieve pool (in elektrische cellen). De kathode is altijd de pool die elektronen opneemt.

Bij elektrolyse is de kathode de negatieve pool en de anode de positieve pool.
Je kunt dit onthouden als KNAP: Kathode Negatief, Anode Positief.

Bij een elektrochemische cel is het precies andersom: de kathode is de positieve pool en de anode de negatieve pool.