Wat wordt bedoeld met vormingswarmte?

De vormingswarmte is de energie die nodig is om een verbinding te vormen uit de elementen.

Voorbeelden:

C (s)+2 H2 (g)\(\longrightarrow\)CH4 (g) ΔE = −0,75·105 J/mol

H2 (g)+\(\frac{1}{2} \) O2 (g)\(\longrightarrow\)H2O (l) ΔE = −2,86·105 J/mol

Vormingswarmten staan vermeld in Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.

De energie die nodig is voor het ontleden van een binding is gelijk aan het tegenovergestelde van de vormingswarmte.

Voorbeeld:

BaSO4 (s)\(\longrightarrow\)Ba (s)+S (s)+2 O2 (g) ΔE = +14,7·105 J/mol

De vormingswarmte van elementen is altijd gelijk aan nul.