Wat wordt bedoeld met bindingsenergie?

De bindingsenergie is de energie die nodig is om een binding te vormen uit twee losse (gasvormige) atomen.

Voorbeelden:

H (g)+H (g)\(\longrightarrow\)H−H ΔE = −4,36·105 J/mol

C (g)+O (g)\(\longrightarrow\)C−O ΔE = −3,50·105 J/mol

Bindingsenergieën staan vermeld in Binas-tabel 58 of ScienceData-tabel 9.3.

De energie die nodig is voor het verbreken van een binding is gelijk aan het tegenovergestelde van de bindingsenergie.

Voorbeeld:

H−H\(\longrightarrow\)H (g)+H (g) ΔE = +4,36·105 J/mol