Hoe kun je de reactiesnelheid meten?

We kunnen de reactiesnelheid op een aantal manieren meten. Welke manier je gebruikt is afhankelijk van het soort reactie waarvan je de snelheid wilt bepalen. Om de reactiesnelheid te kunnen bepalen moeten we weten hoeveel mol er in een bepaalde tijd van een stof verdwijnt of ontstaat.

Voorbeelden

  • gasmeetspuit of een omgekeerde maatcilinder
  • spectrometer

Gasmeetspuit

Als er tijdens een reactie een gas ontstaat, kun je dit gas opvangen door middel van een gasmeetspuit of een omgekeerde maatcilinder (in water). Zo is eenvoudig af te lezen hoeveel gas er per seconde ontstaat.

gas opvangen door middel van een omgekeerde maatcilinder

Spectrometer

Stoffen kunnen licht 'opnemen' (ook wel absorberen genoemd). De golflengte van het licht dat wordt opgenomen is karakteristiek voor een stof.
Een spectrometer kun je instellen om het licht te meten dat geabsorbeerd wordt op een bepaalde golflengte die karakterstiek is voor één van de producten of reagerende stoffen van de reactie.

Voorbeeld
Als we kijken naar de ontleding van waterstofjodide in waterstof en jood, dan zijn zowel waterstofjodide als waterstof kleurloos. Jood heeft een paarse kleur. Tijdens de reactie zal de kleur van het reactiemengsel dus in intensiteit toenemen omdat er jood ontstaat. Met andere woorden: als de concentratie van het jood toeneemt, wordt ook de kleur meer intens. De verandering van de intentsiteit van de kleur is dus een maat voor de reactiesnelheid.
Deze verandering van intenstiteit kunnen we nauwkeurig bepalen met behulp van een spectrometer.