Welke factoren beïnvloeden de reactiesnelheid?

De reactiesnelheid is van een aantal factoren afhankelijk zoals de concentratie en de verdelingsgraad van de stoffen, de temperatuur en de aanwezigheid van een katalysator.

Concentratie

Een hogere concentratie van de reagerende stoffen zorgt voor een snellere reactie. Dit effect is te verklaren met het botsende-deeltjes-model. Een grotere concentratie betekent dat er per volume-eenheid meer deeltjes zijn. De kans dat deeltjes botsen wordt dus groter en daarmee het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid. Dit verklaart de toename in reactiesnelheid. Als je de concentratie van één van de stoffen tweemaal zo hoog maakt zal de kans op een botsing ook ongeveer tweemaal zo groot zijn en zal de kans op een effectieve botsing dus ook tweemaal zo hoog zijn. De reactiesnelheid zal uiteindelijk dus ook tweemaal zo hoog zijn.
Bij reacties in de gasfase wordt de snelheid beïnvloed door de druk. Bij een hogere druk zijn er per volume-eenheid meer deeltjes.

Verdelingsgraad

Een fijnere verdeling van de stoffen zorgt voor een snellere reactie. Ook dit effect is te verklaren met het botsende-deeltjes-model. Botsingen tussen deeltjes kunnen alleen plaatsvinden aan de oppervlakte van een stof. Bij een fijnere verdelingsgraad, dus een groter contactoppervlak, kunnen er meer deeltjes botsen. Hierdoor neemt de reactiesnelheid toe.

Temperatuur

Een hogere temperatuur zorgt voor een snellere reactie. Door het verhogen van de temperatuur zullen deeltjes zich sneller gaan bewegen. Het aantal botsingen per tijdseenheid zal dan niet alleen toenemen, ook de kracht waarmee deeltjes botsen neemt toe. Door deze twee effecten neemt de reactiesnelheid toe.

Katalysator

Het toevoegen van een katalysator zorgt voor een snellere reactie. Toevoegen van een katalysator zorgt ervoor dat de activeringsenergie (= de energie die minimaal aan reagerende deeltjes moet worden toegevoegd om een reactie te verkrijgen) wordt verlaagd. Hierdoor kunnen er meer deeltjes reageren en zal de reactiesnelheid toenemen.
Katalysatoren zijn specifiek voor een bepaalde reactie.

Overige invloeden

Natuurlijk wordt de reactiesnelheid ook bepaald door de soort stof die je gebruikt. Sommige stoffen zijn erg reactief terwijl andere totaal niet reageren (ook wel inerte stoffen genoemd).
Andere factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden zijn licht (alleen bij lichtgevoelige reacties) en geluid (ultrasone reacties). Ook straling (bijvoorbeeld van een magnetron) kan invloed hebben op de snelheid van een reactie.