Wat betekent (on)verzadigd?

Een verbinding is onverzadigd als in het molecuul minstens één dubbele of drievoudige koolstof-koolstofbinding voorkomt. Is dit niet het geval, dan spreken we van een verzadigde verbinding.

Enkele voorbeelden van onverzadigde verbindingen: propeen, ethyn, pent-4-enal en het onverzadigde vetzuur linolzuur.
Enkele voorbeelden van verzadigde verbindingen: propaan, ethaan-1,2-diol, pentanal en het verzadigde vetzuur stearinezuur.