Wat wordt bedoeld met de term 'alifatisch'?

Koolstofverbindingen kunnen we grofweg onderverdelen in twee groepen: de aromatische koolstofverbindingen (verbindingen die een benzeenring bevatten) en alifatische koolstofverbindingen (verbindingen die geen benzeenring bevatten).

Enkele voorbeelden van alifatische koolwaterstoffen: methaan, propeen en cyclohexaan.
Enkele voorbeelden van aromatische koolwaterstoffen: methylbenzeen (tolueen) en benzeen.

Met de term 'alifatisch' bedoelen we dus een verbinding die geen benzeenring bevat.