Wat is een condensatiereactie?

Een condensatiereactie is een reactie waarbij moleculen worden gekoppeld onder afsplitsing van een klein molecuul. Meestal is dit water.

Estervorming

De vorming van een ester is een condensatiereactie tussen een alcohol en een zuur. Deze evenwichtsreactie wordt ook wel een verestering genoemd.

Amidevorming

Bij de condensatiereactie tussen een amine en een zuur ontstaat een amide: