Wat is een asymmetrisch koolstofatoom?

Een asymmetrisch (of chiraal) koolstofatoom is een koolstofatoom waaraan vier verschillende groepen of atomen gebonden zijn. In de onderstaande figuur staat de structuurformule van een stof weergegeven. Te zien is dat het koolstofatoom is omringd door vier verschillende groepen: H, OH, Br en Cl. Het koolstofatoom is dus asymmetrisch.

Het koolstofatoom in de bovenstaande structuurformule is omringd door vier verschillende groepen of atomen. We noemen het koolstofatoom daarom een asymmetrisch koolstofatoom.

In de onderstaande figuur staan nog een aantal structuurformules van stoffen weergegeven. De asymmetrische koolstofatomen zijn aangeduid met een sterretje (*).

Enkele voorbeelden van structuurformules van stoffen die één of meer asymmetrische koolstofatomen bevatten.

Als een koolstofatoom deel uitmaakt van een dubbele binding of een drievoudige binding kan het nooit een asymmetrisch koolstofatoom zijn.