Wat is een chiraal molecuul?

Chirale moleculen zijn moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn. Chirale moleculen hebben dezelfde molecuulformule maar zijn ruimtelijk gezien niet aan elkaar gelijk. Je kunt dit vergelijken met je handen. Ook die zijn spiegelbeelden van elkaar.

Het stof CHBrClOH komt voor in twee chirale vormen. Beide vormen zijn spiegelbeelden van elkaar. De moleculen zijn dus niet gelijk aan elkaar.

Chirale moleculen zijn zogenoemde spiegelbeeldisomeren van elkaar en bezitten dezelfde chemische en fysische eigenschappen zoals bijvoorbeeld kookpunt of dichtheid. Zulke isomeren verschillen alleen van elkaar in optische activiteit. Dit wil zeggen: de richting waarin zij gepolariseerd licht verdraaien.

Chirale moleculen bezitten meestal een asymmetrisch koolstofatoom.