Wat is het verschil tussen een thermoplast en een thermoharder?

De termen thermoplast en thermoharder gebruiken we als we het hebben over polymeren. Met een thermoplast bedoelen we een polymeer die bij een bepaalde temperatuur week wordt en daardoor gemakkelijk vervormbaar is. Een thermoharder is een polymeer die bij verhitting zijn vorm behoudt en niet smelt.

Voorbeeld van een thermoplast (pvc-buizen) en een thermoharder (een ouderwetse bakeliete telefoon).

Thermoplast

De moleculen van thermoplasten bestaan uit lange ketens (eventueel met korte zijtakken) die alleen door vanderwaalsbindingen bij elkaar worden gehouden.

Thermoplasten hebben als groot voordeel dat de zacht gemaakte polymeren eenvoudig in een bepaalde vorm kunnen worden gebracht. Bovendien kunnen ze gemakkelijk worden hergebruikt. Veel gebruiksvoorwerpen zoals plastic zakken, speelgoed en piepschuim zijn gemaakt van thermoplasten.

Voorbeelden van thermoplasten zijn onder andere:

  • polyvinylchloride (PVC)
  • polypropyleen (PP)
  • polyethyleen
  • polystyreen
Een gedeelte van een keten polyvinylchloride.

Thermoharder

De moleculen van een thermoharder bestaan uit koolstofketens of -ringen die op talloze plaatsen door atoombindingen verbonden zijn. Daardoor ontstaat een hecht drie-dimensionaal netwerk. Bij hoge temperaturen ontleden en verbranden thermoharders.

Voorbeelden van thermoharders zijn onder andere:

  • bakeliet
  • melamine
Een gedeelte van het netwerk van bakeliet.

Overzicht eigenschappen

Hieronder vind je een overzicht van de verschillen in eigenschappen tussen thermoplasten en thermoharders.

thermoplastthermoharder
Behouden hun plastische eigenschappen.Nadat ze hun vorm hebben gekregen kan deze niet meer worden gewijzigd.
Moleculen bestaan uit lange ketens die onderling slechts verbonden zijn via zwakke bindingen.Moleculen bestaan uit lange ketens, die onderling een groot aantal sterke chemische bindingen hebben.
Bindingen zijn zo zwak dat ze kunnen worden verbroken wanneer het plastic verhit wordt.Bindingen zijn zo sterk dat ze niet kunnen worden verbroken wanneer het plastic verhit wordt.
Kan een nieuwe vorm aannemen.Behoudt altijd zijn vorm.
Wordt soepel bij verhitting.Ontleedt en verbrandt bij hoge temperaturen