Wat is de E-factor?

De E-factor (environmental factor) is een waarde waarmee bepaald kan worden hoe groen een bepaalde synthese is. De E-factor geeft aan hoeveel niet-bruikbare bijproducten worden geproduceerd per kg product. Onder een bijproduct verstaan we alle producten behalve het gewenste product. De E-factor is groot voor een synthese waarbij veel niet-bruikbare bijproducten zijn.

Voor de E-factor geldt:

\( \text{E-factor} = \cfrac{ \text{massa}_{\text{beginstoffen}}\;–\;\text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}}} {\text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}} } \)

Voorbeeld

Titaan(IV)oxide reageert met magnesium onder vorming van titaan en magnesiumoxide:

TiO2+2 Mg\(\longrightarrow\)Ti+2 MgO

Bereken de E-factor voor de vorming van titaan uit titaan(IV)oxide en magnesium. Ga ervan uit dat het rendement van de reactie 75% is. Geef het antwoord in twee significante cijfers.

Berekening

De molaire massa van titaan(IV)oxide is 79,87 g/mol, de molaire massa van magnesium is 24,31 g/mol en de molaire massa van titaan is 47,87 g/mol.

  • 1 mol titaan(IV)oxide reageert met 2 mol magnesium onder vorming van 1 mol titaan
  • massabeginstoffen = 79,87 + 2 × 24,31 = 128,49 gram
  • massawerkelijke opbrengst product = 0,75 × 47,87 = 35,90 gram
  • E-factor = \( \mathsf { \large \frac{128,49\;–\;35,90}{35,90} } \) = 2,6