Hoe bereken je de atoomeconomie?

Met behulp van de atoomeconomie kun je uitrekenen hoe efficiënt een bepaalde chemische reactie verloopt. Hoe groter de atoomeconomie, hoe efficiënter (en dus duurzamer) de reactie verloopt.

Voor de atoomeconomie geldt:

\( \text{atoomeconomie} = \cfrac{\text{massa van het product}}{\text{massa van de beginstoffen}} \times 100\% \)

Voorbeeld

Titaan(IV)oxide reageert met magnesium onder vorming van titaan en magnesiumoxide:

TiO2+2 Mg\(\longrightarrow\)Ti+2 MgO

Bereken de atoomeconomie voor de vorming van titaan uit titaan(IV)oxide en magnesium. Geef het antwoord in twee significante cijfers.

Berekening

De molaire massa van titaan(IV)oxide is 79,87 g/mol, de molaire massa van magnesium is 24,31 g/mol en de molaire massa van titaan is 47,87 g/mol.

atoomeconomie = \( \large \mathsf { \frac{47{,}87}{79{,}87 \; + \; 2\times24{,}31} } \) × 100% = 37%