Wat is de stelling van Thales?

De stelling van Thales zegt dat als in driehoek ABC hoek C gelijk is aan 90°, punt C dan op een cirkel ligt met middellijn AB. Het middelpunt M van de cirkel is dan het midden van AB.

De stelling van Thales.

De stelling van Thales kan gebruikt worden bij bewijzen in de meetkunde.

Stelling van Thales:
Als hoek C in driehoek ABC recht is, dan ligt C op de cirkel met middellijn AB.

Het omgekeerde kan ook worden gebruikt.

Omgekeerde stelling van Thales:
Als C op de cirkel met middellijn AB ligt, dan is hoek C in driehoek ABC recht.