Wat is een koordenvierhoek?

Een koordenvierhoek is een vierhoek waarvan alle hoekpunten op één cirkel liggen.

Koordenvierhoek ABCD. De zijden AB, BC, CD en AD zijn koorden van de cirkel.

In een koordenvierhoek is de som van een paar overstaande hoeken gelijk aan 180°.

In koordenvierhoek ABCD geldt: α + γ = 180° en β + δ = 180°.