Wat is een parallellogram?

Een parallellogram is een vierhoek waarbij de beide paren overstaande zijden evenwijdig én even lang zijn. Bovendien zijn de overstaande hoeken even groot.

In het parallellogram ABCD zijn de zijden AB en CD evenwijdig en even lang. Ook de zijden BC en AD zijn evenwijdig en even lang. Bovendien is ∠A = ∠C en ∠B = ∠D.

In een parallellogram delen de diagonalen elkaar middendoor.

In het parallellogram delen de diagonalen AC en BD elkaar middendoor.
Er geldt: AM = CM en BM = DM.