Wat is een middelloodlijn?

Een middelloodlijn van een lijnstuk is een lijn die loodrecht op het lijnstuk staat en die het lijnstuk middendoor snijdt.

Middelloodlijn m snijdt lijnstuk AB loodrecht middendoor.

De middelloodlijn van het lijnstuk AB is de meetkundige plaats waar alle punten liggen die een gelijke afstand tot A én B hebben.

In een driehoek

Een middelloodlijn in een driehoek staat loodrecht op een zijde en snijdt de zijde in twee gelijke stukken.

Lijn m is de middelloodlijn op zijde PQ van ΔPQR.