Wat is een rechthoekige driehoek?

Een rechthoekige driehoek is een driehoek met een rechte hoek (90°). In een rechthoekige driehoek kun je de Stelling van Pythagoras (a2 + b2 = c2) gebruiken.

Een voorbeeld van een rechthoekige driehoek.

Bijzondere rechthoekige driehoeken

Als de twee andere hoeken in een rechthoekige driehoek gelijk zijn aan 45° spreken we van een gelijkbenige rechthoekige driehoek. In zo'n driehoek verhouden de zijden zich als 1 : 1 : \( \sqrt{2} \). Een geodriehoek is een voorbeeld van een gelijkbenige rechthoekige driehoek.

Als de twee andere hoeken in een rechthoekige driehoek gelijk zijn aan 30° en 60° spreken we van een halve gelijkzijdige driehoek. De zijden in zo'n driehoek verhouden zich als 1 : 2 : \( \sqrt{3} \).

Een voorbeeld van een gelijkbenige rechthoekige driehoek (links) en een halve gelijkzijdige driehoek (rechts).