Wat is een omslagtraject?

Een omslagtraject is het pH-gebied waarbinnen een zuur-base-indicator van kleur verandert.

In Binas-tabel 52A of ScienceData-tabel 9.1d staan enkele zuur-base-indicatoren en hun omslagtraject vermeld. Zo heeft bijvoorbeeld fenolrood een gele kleur bij een pH onder (ongeveer) 6,6 en een rode kleur bij een pH boven (ongeveer) 8,0. Bij een pH tussen deze waarden vind je een mengkleur (oranje).

Methylrood heeft een rode kleur bij een pH lager dan 4,8 en een gele kleur bij een pH hoger dan 6,0. Het omslagtraject van deze indicator ligt dus tussen pH 4,8 en 6,0.