Hoe noteer je een celdiagram?

Een elektrochemische cel kan verkort worden weergegeven door middel van een celdiagram.

De algemene vorm van een celdiagram is:

elektrode | REDUCTOR || OXIDATOR | elektrode

Hierin geven de enkele strepen (|) de plaatsen aan waar overdracht van elektronen optreedt tijdens de reactie. De dubbele streep (||) geeft een zoutbrug, poreuze wand of membraan aan.

Het celdiagram voor deze cel:

kan je dus opschrijven als:

Zn(s) | Zn2+ (aq) || Cu2+ (aq) | Cu (s)