Wat betekent (on)vertakt?

Een koolstofverbinding is onvertakt als alle koolstofatomen in die verbinding in een aaneengesloten keten voorkomen. De koolstofatomen zitten als het ware in één sliert aan elkaar vast. Zo'n verbinding heeft dus geen zijtakken. Als er wel sprake is van zijtakken hebben we te maken met een vertakte verbinding.

Enkele voorbeelden van onvertakte verbindingen: propaan, butaan, pentaan, hexaan en heptaan. In de tekening is voor de duidelijkheid alleen de koolstofketen weergegeven.
Enkele voorbeelden van vertakte verbindingen: 2,2-dimethylbutaan, 3-ethylhexaan, 3-methylpentaan en methylpropaan. In de tekening is voor de duidelijkheid alleen de koolstofketen weergegeven.