Wat is een copolymeer?

Een copolymeer is een polymeer dat bestaat uit meer dan één type monomeer.

Polymeren bestaan uit een lange keten van vele monomeermoleculen die door een zich herhalende reactie aan elkaar zijn gebonden. Sommige polymeren ontstaan door de aaneenschakeling van dezelfde monomeermoleculen. Een voorbeeld is PVC dat uitsluitend is opgebouwd uit monomeren chlooretheen:

PVC

Het polymeer polyetheenterefftalaat (PET) is ontstaan door de aaneenschakeling van twee verschillende monomeermoleculen, namelijk benzeen-1,4-dicarbonzuur en ethaan-1,2-diol. PET is dus een voorbeeld van een copolymeer.

De vorming van polyetheenterefftalaat (PET)