Wat is cis-trans-isomerie?

Cis-trans-isomerie treedt op bij moleculen met een dubbele koolstof-koolstofbinding. Aan elk koolstofatoom van de dubbele binding moeten dan wel twee verschillende groepen zitten.

Bij de cis-vorm zitten de grootste groepen aan dezelfde kant van de dubbele binding. Bij de trans-vorm zitten de grootste groepen tegenover elkaar.

Isomeren van 1,2-dichlooretheen.
Isomeren van 1-broompropeen.

Cis-trans-isomerie wordt veroorzaakt doordat groepen om een dubbele binding niet vrij kunnen draaien (zoals dat bij een enkele binding wel kan). De cis-vorm is hierdoor niet door draaiing om te zetten in de trans-vorm. Er is dus sprake van twee verschillende moleculen.

Cis-trans-isomerie doet zich ook voor bij ringvormige verbindingen. Door de ringvorm is ook hier geen draaiing mogelijk.