Wat is cradle to cradle?

Cradle-to-cradle (C2C of van-wieg-tot-wieg) is een ontwerpfilosofie waarbij wordt uitgegaan van het principe dat afval gelijk is aan voedsel. Elke grondstof en elk materiaal moet volledig hergebruikt kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest.

Het gebruik en hergebruik van lood als voorbeeld van het cradle-to-cradle principe.