Wat houdt de proef van Mohr in?

Met de proef van Mohr kan je de concentratie chloride-ionen in een oplossing bepalen. Je doet dit door middel van een titratie van de chloride-ionen met een oplossing van zilvernitraat (AgNO3). Hierbij ontstaat een wit neerslag van zilverchloride (AgCl).

Ag++Cl\(\longrightarrow\)AgCl (wit neerslag)

Als indicator voor deze titratie wordt een verdunde oplossing van kaliumchromaat (K2CrO4) gebruikt. Als alle chloride-ionen hebben gereageerd zal de overmaat toegevoegde zilvernitraat reageren met de chromaat-ionen en een rood-bruine neerslag vormen.

2 Ag++CrO42−\(\longrightarrow\)Ag2CrO4 (rood-bruine neerslag)