Wat zijn de verschillen tussen DNA en RNA?

DNA en RNA zijn macromoleculen waarin erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Zowel DNA als RNA zijn opgebouwd uit dezelfde soorten bouwstenen: een lange keten van fosforzuur en ribose-eenheden waaraan nucleïnebasen gebonden zijn.
Toch verschillen DNA en RNA op een aantal onderdelen van elkaar. Zo bevat DNA in plaats van ribose 2-deoxyribose. Dit is een ribose waarin op de 2-plaats een OH-groep ontbreekt.

De structuur van D-2-deoxyribose en D-ribose.

In zowel DNA als RNA komen drie dezelfde nucleïnebasen voor: adenine (A), cytosine (C) en guanine (G). Als vierde base bevat DNA thymine (T) terwijl RNA uracil (U) bevat.

De structuur van thymine en uracil.

Het derde verschil heeft betrekking op de structuur van DNA en RNA. DNA komt in de cel voor als een dubbelmolecuul. De twee ketens in het dubbelmolecuul worden bijeen gehouden door waterstofbruggen. Dubbelstrengig DNA neemt in de cel een spiraalvorm aan. RNA komt voor als enkele keten.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillen.

Overzicht van de verschillen tussen DNA en RNA
DNARNA
suiker2-deoxyriboseribose
unieke nucleïnebasethymineuracil
secundaire structuurdubbele spiraalenkele spiraal