Wat is bezinken?

In een mengsel van een vaste, niet-oplosbare stof en een vloeistof zal na enige tijd de vaste stof naar de bodem zakken. Dit proces noemt men bezinken. Door de vloeistof vervolgens af te schenken van de vaste stof kan het mengsel worden gescheiden.

Bezinken wordt als scheidingsmethode dus altijd toegepast in combinatie met afschenken.

In een suspensie van fijnverdeeld roest in water (links) zal na enige tijd de roest bezinken (midden). Het bezinksel is hierna duidelijk op de bodem te zien (rechts).