Wat zijn retentietijden?

De retentietijd geeft aan hoe snel stoffen tijdens chromatografie van een kolom afkomen. De retentietijd is de tijd tussen injectie (t0) en detectie. Retentietijden worden meestal weergegeven in een chromatogram.

een chromatogram

Het bovenstaande chromatogram werd verkregen nadat een mengsel van twee stoffen werd ingespoten op een gaschromatograaf.
Op tijdstip t0 werd het mengsel ingespoten. De retentietijd van stof A is 2,78 minuten en van stof B 9,42 minuten.

De retentietijd is karakterisitiek voor een stof. Hiermee kan dus een kwalitatieve analyse worden uitgevoerd.

Het oppervlak onder een piek in een chromatogram is een maat voor de hoeveelheid stof. Met behulp van het oppervlak kan dus een kwantitatieve analyse worden uitgevoerd.