Wat is een stationaire fase?

De stationaire fase is de vaste stof of vloeistof die bij chromatografie gehecht zit aan een vast dragermateriaal. Het te scheiden mengsel beweegt zich langs de stationaire fase.

Voorbeelden van stationaire fasen

Silicagel en alumina: enkele voorbeelden van vast dragermateriaal die als stationaire fase worden gebruikt bij dunnelaag- en kolomchromatografie.