Hoe bepaal je een RF-waarde?

Om aan te kunnen geven hoe snel stoffen tijdens papier- en dunnelaagchromatografie meelopen met een vloeistof (ook wel loopmiddel), maakt men gebruik van de RF-waarde. De RF-waarde geeft de relatieve meeloopsnelheid (rate of flow) van een stof aan.

Op een stukje filtreerpapier zijn naast het te onderzoeken mengsel (1) ook twee referentiestoffen opgebracht (2 en 3). Dit papier is in een bakje met loopmiddel gezet. Na enige tijd heeft het front bijna de bovenkant van het papier bereikt. Deze situatie is hierboven weergegeven.
Met een liniaal kunnen we de afstand opmeten die bijvoorbeeld stof 3 heeft afgelegd. Deze afstand noemen we a.
Ook is de afgelegde weg van het vloeistoffront te bepalen. Hiertoe meten we de afstand van de opbrengpunten tot aan het front. Deze afstand noemen we b.
De RF kunnen we nu berekenen door a te delen door b.

De RF-waarde is karakterisitiek voor een bepaalde stof. Door vergelijking met RF-waarden van bekende stoffen (referentiestoffen) is identificatie van de verschillende componenten van een mengsel mogelijk.

\(R_{\text{F}}=\cfrac{\text{afgelegde weg van de stof}}{\text{afgelegde weg van het front}}=\cfrac{\text{a}}{\text{b}}\)